Pytania na egzamin magisterski

Zbiór wyczerpujących odpowiedzi na pytania z egzaminów magisterskich na kierunku Zarządzanie o specjalności Informatyka Gospodarcza

Pytania egzaminacyjne
dla wszystkich specjalności
Wydziału Zarządzania

Organizacja i zarządzanie 1-10
Marketing i przedsiębiorczość 11-15
Prawo dotyczące przedsiębiorczości 16-19
Ekonomia 20-26
Nauki informatyczne 27-30
Nauki humanistyczne 31-35
Finanse i rachunkowość 36-40

 1. Istota zarządzania Funkcje zarządzania
 2. Organizacja
 3. Szkoły zarządzania Fayol Webber Adamiecki Tylor
 4. Planowanie
 5. Kontrola
 6. Struktury organizacyjne
 7. Ocena praconika
 8. Funkcje i formy płac
 9. Motywowanie w procesie zarządzania
 10. Techniki zarządzania
 11. Marketing mix
 12. Wywiad marketingowy
 13. Produkt
 14. Cena
 15. Promocja
 16. Podatki bezpośrednie
 17. Podatki pośrednie
 18. Spółki osobowe
 19. Spółki kapitałowe
 20. Popyt i podaż
 21. Sytuacja gospodarcza polski na tle państw unii europejskiej
 22. Deficyt budżetowy
 23. Inflacja
 24. Budżet państwa
 25. Stopy procentowe
 26. Rodzaje bezrobocia i ich charakterystyka
 27. Rodzaje prognoz
 28. Generacje ISZ
 29. Pojęcie i Efekty ISZ
 30. Konflikt logistyka vs finanse i księgowość
 31. Techniki negocjacji
 32. Etyka zatrudnienia
 33. Konkurencyjność firmy
 34. Dualizm gospodarczy Europy
 35. Etyka chrześcijańska a biznes
 36. Bilans firmy
 37. Koszty
 38. Kalkulacja kosztów
 39. Dźwignia finansowa
 40. Wartość pieniądza

Specjalność Informatyka Gospodarcza

 1. Sztuczna inteligencja
 2. Struktura systemu ekspertowego
 3. System komputerowy w rachunkowości
 4. ISZ w zarządzaniu
 5. Programowanie
 6. Klasa i obiekt
 7. Transport w Unii
 8. Logistyczne kanały dystrybucyjne
 9. Prognozowanie
 10. Etapy weryfikacji modelu ekonometrycznego
 11. Podejście procesowe w zarządzaniu
 12. Prognozowanie - Modele Arima
 13. Gospodarka elektroniczna
 14. Społeczeństwo Informacyjne
 15. Hipotezy statystyczne
 16. Witryny WWW
 17. Pojęcie i formy ISZ
 18. Bazy danych
 19. Cykl życia ISZ
 20. Formaty plikow graficznych

Inne pytania na egzamin magisterski

Tagi   ekonomia   marketing i przedsiębiorczość   nauki humanistyczne   nauki informatyczne   organizacja i zarządzanie   prawo   pytania na egzamin   rachunkowość i finanse