Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 18

Bazy danych

Podaj definicję komputerowej bazy danych i systemu zarządzania bazą danych (SZBD). Omów zasady i poziom integralności w bazach danych

System zarządzania bazą danych (SZBD) jest to zestawa programów umożliwiających tworzenie i eksploatację bazy danych . System zarządzania bazą danych jest oprogramowaniem ogólnego przeznaczenia. System bazy danych skłąda się z bazy danych, system zarządzania bazą danych i ewentualnie z zestawu aplikacji wspomagających pracę poszczególnych grup użytkowników.

Terminem INTEGRALNOŚĆ danych określa się poprawność, spójność oraz dokładność danych przechowywanych w bazie.

Dokładność informacji odczytywanych z bazy jest wprost proporcjonalna do stopnia integralności zawartych w niej danych. Zapewnienie integralności danych jest jednym z najważniejszych aspektów procesu projektowania i problemu tego nie wolno ominąć, zignorować czy nawet częściowo zaniedbać. Spowodowałoby to wystąpienie nie zauważonych błędów, co z kolei zmusiłoby użytkowników bazy danych do korzystania z niedokładnych informacji.

Proces projektowania bazy danych zakłada wprowadzenie czterech rodzajów integralności danych. Trzy z nich są oparte na strukturze samej bazy i oznacza się je zgodnie z obszarem (poziomem), na którym funkcjonują. Czwarty zależy wyłącznie od sposobu, w jaki dane są wykorzystywane przez użytkowników.

[1] 2 3 4 5 6 7

Tagi   bazy danych   informatyka gospodarcza