Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 32

Dylematy etyczne wiążące się z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników.

Zasady etycznej kwalifikacji.

Podstawową sprawą związaną z zatrudnienie jest wybór osoby do zatrudnienia.

Na szczęście zrozumienie celu definiującego działania gospodarcze sprawia, iż właściwa zasada jest bardzo jasna, przedsiębiorstwo powinno zatrudnić takiego kandydata, który spodziewa się największego wkładu w jego cel maksymalizowania długotrwałej wartości dla właściciela. Taka zasada kwalifikacji etycznej ma bardzo szerokie zastosowanie:

Wskazuje nawet jakiego dostawce firma powinna wybrać i jakie procedury w określonych sytuacjach stosować. Ponieważ zasada ta każe dać pracę lub podpisać umowę z tym kandydatem, po którym spodziewa się największego wkładu w jego cel maksymalizowania długotrwałej wartości dla właściciela, automatycznie spełnia ona wymagania sprawiedliwości dystrybutywnej. Żeby zatem postępować etycznie, kwalifikację należy wprowadzić kierując się zwyczajną przyzwoitością: uczciwie, bezstronnie, bez przymusu i zgonie z prawem. Przedsiębiorstwo nie powinno kłamać przedstawiając swe wymagania bądź korzyści z dana pracą, powinno stosować te same kryteria do wszystkich kandydatów na dane stanowisko i nikogo nie powinno wykluczać ze współzawodnictwa przy użyciu przymusu lub wbrew prawu.

[1] 2 3 4 5 6 7

Tagi   etyka   nauki humanistyczne