Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 38

Metody kalkulacji kosztów

Koszty wytworzenia poszczególnych produktów ustala się za pomocą odpowiednich obliczeń, które to określa się mianem kalkulacji kosztów.

Podział kosztów

Koszty można podzielić na:

  1. zwykłej działalności operacyjnej, przeciwstawiane przychodom ze sprzedaży
  2. pozostałej działalności operacyjnej
  3. finansowe (działalności finansowej)
  4. działalności nietypowej (straty nadzwyczajne)
kalkulacja kosztów

Kalkulacja kosztów wytworzenia powinna pozwolić nie tylko na ustalenie łącznej sumy kosztów przypadającej na każdy przedmiot kalkulacji (produkt lub grupa zbliżonych rodzajem produktów), ale również poszczególnych pozycji (składników) kosztów wytworzenia, czyli tzw. pozycje kalkulacyjne.

Kalkulacja kosztów jaką przeprowadza się przed podjęciem produkcji (lub wykonaniem usługi), określana jest mianem kalkulacji wstępnej (planowa). Oparta jest na obowiązujących w chwili jej zestawienia normach zużycia środków i czasu pracy w cenach, stawkach i taryfach, a także na planowanych narzutach kosztów pośrednich (wydziałowych).

Kalkulacja przeprowadzona po wytworzeniu wyrobu lub po wykonaniu usługi oparta jest na rzeczywistych informacjach o kosztach, traktowana jest jako kalkulacja wynikowa (ostateczna, końcowa).

Przyjęcie odpowiedniej metody kalkulacji w celu ustalenia jednostkowego kosztu wytworzenia powinno być dostosowane do organizacji i technologii produkcji. Przy produkcji prostej (np. cegły) stosowana jest zazwyczaj kalkulacja podziałowa, natomiast przy złożonej kalkulacja doliczeniowa. Kalkulacja doliczeniowa jest mniej skomplikowana niż podziałowa.

kalkulacja wstępna i wynikowa

Tagi   finanse i rachunkowość   kalkulacja kosztów   koszty   metody kalkulacji kosztów