Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 7

Okresowe oceny pracowników

Ocenianie pracowników zajmuje ważne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi.

Ocenianie to wyrażane w formie pisemnej lub ustnej swojego osądu o pracowników lub inaczej mówiąc wartościowanie jego postaw, zachowania, cech osobowości i efektów pracy.

Cel oceniania sprowadza się do uzyskania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji personalnych dotyczących:

[1] 2 3 4 5

Tagi   funkcje oceny   kryteria oceny   ocena   ocena pracownika   organizacja i zarządzanie   praca   pracownik   techniki oceniania