Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 28

Generacje i cechy ISZ

Podstawowe generacje systemów informatycznych zarządzania. Zasadnicze cechy zintegrowanych systemów informatycznych.

Termin zintegrowany system informatyczny jest pojęciem coraz częściej używanym, zwłaszcza przez menedżerów. Element "informatyczny" oznacza, iż działanie takiego systemu jest oparte na nowoczesnej technologii komputerowej, która warunkuje funkcjonowanie takiego systemu. "Zintegrowany" oznacza natomiast, iż dany system składa się z kilku mniejszych systemów , które w wyniku integracji ich działania tworzą jeden system i jako jego elementy pełnią w nim określoną rolę. Integracja jest określana jako połączenie niejednorodnych składników w całość tak, że współdziałając w ramach tej całości wzmacniają swoją skuteczność.

Początkowo istniało wiele mniejszych systemów, które realizowały pewne funkcje w firmie. Ale stopniowo zaczęły się tworzyć systemy realizujące kilka funkcji jednocześnie. Tak powstały komputerowe zintegrowane systemy wspomagania zarządzania. System taki umożliwia firmie zarządzanie zintegrowane, czyli dostosowywanie się firmy do wciąż zmieniających się warunków rynkowych, właściwe reagowanie na pojawiające się szanse i zagrożenia.

Ewolucja zintegrowanych systemów wspomagania zarządzania:

IC (Inventory Control)
W latach ’50 pojawiły się pierwsze systemy ewidencyjne wsparte oprogramowaniem bazującym na statystycznych i zdroworozsądkowcyh metodach sterowania zapasami. W latach ’60 pojawiły się techniki sterowania zapasami oparte na metodach prognozowania oraz metodzie punktu zamawiania. Tak powstały IC, które zarządzały gospodarka magazynową wykorzystując informacje o zużyciu zapasów w poprzednich okresach jako podstawę do planowania.
MRP - Material Requirements Planning
Połączenie w jeden kompleksowy system takich działań jak : prognozowanie, określanie wielkości produkcji...

[1] 2

Tagi   erp   ewolucja isz   generacje isz   mrp   nauki informatyczne