Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 26

Bezrobocie - rodzaje bezrobocia i ich charakterystyka

Bezrobocie dotyczy osób pozostających bez pracy, ale zdolnych i gotowych do jej podjęcia na typowych warunkach występujących w gospodarce. Dotyczy osób poszukujących pracy.

bezrobocie frykcyjne

występuje wtedy, gdy ludzie przechodzą z jednego miejsca pracy na drugie wymagające podobnych kwalifikacji. Wywołane jest zwykle przez wahania podaży i popytu na produkty. Ma zwykle charakter czasowy

bezrobocie strukturalne

wiąże się z niedostosowaniem popytu do podaży siły roboczej w wyniki nierównomiernego wzrostu gospodarczego. Spowodowane jest także potrzebą zmian kwalifikacji pracowników wywołanych innowacjami technologicznymi. Może być wywołane przez:

bezrobocie cykliczne

(koniunkturalne) – wywołane jest przez okresowe spadki koniunktury gospodarczej tj. obniżkę ogólnego poziomu wydatków w gospodarce. Jego długość zależy od przebiegu cyklu gospodarczego i trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.

bezrobocie dobrowolne

spowodowane jest tym ze część osób poszukującą pracy nie akceptuje poziomu oferowanej płacy realnej. Wynika ono z braku potrzeby podjęcia pracy.

bezrobocie ukryte

dotyczy osób nie ujętych w statystykach bezrobocia, ponieważ są oni zatrudnieni w niepełnym wymiarze albo zostali zniechęcenie do pracy po długim okresie jej poszukiwania.

[1] 2 3 4 5

Tagi   bezrobocie   ekonomia   gospodarka   ludzie   społeczeństwo