Algorytm

Algorytm (definicja) - dokładny przepis podający sposób rozwiązania określonego zadania w skończonej liczbie kroków, zbiór poleceń odnoszących się do pewnych obiektów, ze wskazaniem porządku, w jakim mają być realizowane.

Nabrał znaczenia z rozwojem informatyki, gdzie opisuje logiczny ciąg operacji, które ma wykonać program. Algorytmy charakteryzują się możliwością wyrażania ich w różnych językach i przez skończoną liczbę symboli, bez odwoływania się do analogii, a także faktyczną wykonalnością i możliwością wielokrotnej realizacji.

Cechy Algorytmu:

Przedstawienie algorytmu w postaci (alternatywnie):

Tagi   programowanie