Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 15

Hipotezy statystyczne - omów procedury testowania hipotez statystycznych

Hipotezy statystyczne, będące sformułowanymi przypuszczeniami dotyczącymi rozkładu populacji, mogą mieć różną postać, w zależności od hipotez badawczych. Weryfikacja hipotezy statystycznej odbywa się przez zastosowanie specjalnego narzędzia zwanego testem statystycznym.

Hipoteza statystyczna jest hipotezą dotyczącą parametrów (tzw. hipoteza parametryczna) lub postaci rozkładu określonego zbioru (hipoteza nieparametryczna). W statystyce przeważnie nie mamy absolutnej pewności co do słuszności pewnej hipotezy, a osiągnięcie całkowitej pewności często jest nieopłacalne lub nawet z różnych względów niemożliwe. Proces sprawdzania hipotezy ma zwykle następujący przebieg: stawiamy pewną hipotezę odnośnie całej populacji, pobieramy próbę, badamy ją i na tej podstawie akceptujemy lub odrzucamy postawioną hipotezę.

Weryfikacja hipotezy statystycznej odbywa się przez zastosowanie specjalnego narzędzia, zwanego testem statystycznym. Jest to reguła postępowania, która każdej możliwej próbie losowej przyporządkowuje decyzję przyjęcia lub odrzucenia sprawdzanej hipotezy. Należy jednak podkreślić, że przyjęcie lub odrzucenie hipotezy w teście statystycznym nie jest równoznaczne z logicznym udowodnieniem jej prawdziwości lub fałszywości. Należy bowiem pamiętać, że odrzucając sprawdzaną hipotezę w teście statystycznym, kierujemy się jedynie tym, że dane liczbowe wynikające z pomiarów dają nam małą szansę prawdziwości tej hipotezy.

[1] 2 3 4

Tagi   hipoteza   statystyka   testowanie   testy istotności