Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 17

Podatki pośrednie

Podatki pośrednie - podatki nakładane na przedmioty spożycia, czynności obrotu i wymiany (np. podatek obrotowy); płaci je nabywca.

VAT

Podatek - świadczenie pieniężne na rzecz państwa o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobieranym na podstawie przepisów prawnych, określających warunki, wysokość i terminy płatności tych świadczeń.

Podatek od towarów i usług ( VAT )

Podatek od towarów i usług ( VAT ) został wprowadzony od 5 lipca 1993 roku i zastąpił podatek obrotowy. VAT określa się jako wielorazowy podatek konsumpcyjny i obowiązuje we wszystkich fazach procesu produkcji, poczynając od producenta surowca przez producenta wyrobu gotowego, hurtownika aż po konsumenta. Cechą zamienną VAT-u jest to, że każdy podatnik faktycznie odprowadza różnicę pomiędzy podatkiem należnym, a naliczonym.

VAT do zapłaty = VAT należny - VAT naliczony

VAT naliczony - jest to suma kwot podatku na fakturach skierowanych do podatnika przy zakupach towarów i usług przez tegoż podatnika w danym miesiącu.

VAT należny - jest to suma kwot podatku na wszystkich dokumentach sprzedaży wystawionych przez podatnika przy sprzedaży towarów i usług.

[1] 2 3

Tagi   akcyza   podatki   podatki pośrednie   prawo   vat