Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 18

Spółki osobowe - charakterystyka spółek osobowych

Spółki oparte na trwałej więzi między wspólnikami, którzy bezpośrednio uczestniczą w prowadzeniu spraw spółki oraz odpowiadają solidarnie i nieograniczenie za jej zobowiązania.

Spółka - umowny związek dwóch lub więcej osób dla osiągnięcia wspólnego celu , głównie gospodarczego, przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności wniesienie wkładów. W przypadkach przewidzianych prawem spółka może zostać zawiązana na podstawie oświadczenia jednej osoby. W Polsce przyjmuje się podział na spółki osobowe i spółki kapitałowe; oraz podział na spółki prawa handlowego i spółki prawa cywilnego.

Spółki osobowe

Do spółek osobowych zalicza się:

[1] 2 3 4 5 6 7

Tagi   prawo   spółka cywilna   spółka jawna   spółka komandytowa   spółka komandytowo-akcyjna   spółka partnerska   spółki   spółki osobowe