Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 29

Pojęcie i efekty stosowania ISZ

Co rozumiemy pod pojęciem informatyczny system zarządzania? Wymień najważniejsze efekty zastosowania informatycznych systemów zarządzania

Przez informatyczny system zarządzania rozumiemy taki system zarządzania, w którym niektóre funkcje zarządzania realizowane są za pomocą komputera. Informatyczne systemy zarządzania integrują dane z różnych źródeł w celu przygotowania i dostarczenia informacji niezbędnych dla podejmowania decyzji. Większość informacji, jaką wykorzystują systemy zarządzania jest pierwotnie wykonywana i przechowywana przez systemy.

Wśród najważniejszych oddziaływań wymienić należy:

  1. Ułatwienie wzrostu skali biznesu - prawidłowo zaprojektowany system informatyczny dostosowuje się do wzrostu liczby klientów
  2. Mniej urzędniczej pracy biurowej - zastosowanie komputerów zmniejsza zapotrzebowanie na pracowników przetwarzających informacje ręcznie; zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników „technicznie zorientowanych” - informatycy, analitycy systemów, itp.; wzrasta też zapotrzebowanie na księgowych, specjalistów od finansów i ubezpieczeń (związanych z przetwarzaniem informacji)
  3. Zmniejszenie kosztu przetwarzania informacji - komputery przetwarzają informacje po niższym koszcie niż ludzie; koszt przetwarzania informacji w odniesieniu do jej wielkości uległ znacznemu obniżeniu
  4. Automatyzacja niektórych decyzji - komputery stosowane są do automatyzacji poszczególnych decyzji na niskim/niższym szczeblu decyzyjnym
  5. Dostępność większej ilości informacji i jej lepsza jakość - komputery znacząco zwiększyły ilość informacji dostępnej dla menedżerów; większość dostępnej obecnie informacji nie byłaby osiągalna przy ręcznych systemach przetwarzania z powodu bariery niezbędnego czasu i pracy; większa ilość informacji nie zawsze jest użyteczna – zalew informacji; dobrze zaprojektowany system informatyczny zarządzania powinien umożliwić wybór informacji niezbędnych do podjęcia decyzji

Informatyczny system zarządzania składa się z wielu funkcjonalnych systemów zarządzania, np. informatyczny system marketingowy. Każdy z systemów składa się z systemów aplikacyjnych. Na system aplikacyjny składa się jeden lub więcej programów komputerowych.

Systemy informatyczne pełnią w systemie rolę sprzężenia zwrotnego. Systemy informatyczne działające w pętli sprzężenia zwrotnego umożliwiają porównanie rezultatów działalności ze standardami ustalonymi przez organ zarządzający. W wyniku porównania Menedżerowie mogą podjąć decyzje dostosowujące działania organizacji do przyjętych celów.

Tagi   efekty stosowania isz   informatyczne systemy zarządzania   nauki informatyczne   pojęcie isz   systemy informatyczne