Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 33

Czynniki wpływające na konkurencyjność firmy i przedsiębiorstwa

Dobór zestawu czynników wpływających na konkurencyjność firmy zależy od specyfiki misji firmy i branży, w której ona działa, charakteru działań marketingowych odnośnie do danej grupy wyrobów, cech popytu i innych.

Mimo, że kombinacja wybranych do analizy czynników będzie w różnych firmach odmienna to niektóre czynniki są jednak wykorzystywane w każdym przypadku.

Czynniki wpływające na konkurencyjność firmy

konkurencja

[1] 2

Tagi   konkurencyjność firmy   nauki humanistyczne