Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 11

Definicja marketingu. Marketing mix.

Marketing jest to podporządkowanie wszystkich działań w sferze produkcji i obrotu towarowego życzeniom konsumenta oraz pobudzanie i rozwijanie ich potrzeb. Kluczową koncepcją w nowoczesnej teorii marketingu jest marketing mix.

Marketing Mix – jest zbiorem narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu realizacji zamierzonych celów. Rozszerzona formuła marketingu mix obejmuje następujące narzędzia (instrumenty): produkt, cena, dystrybucja, promocja, środowisko wykonywania usług, procedury, personel.

Marketing jest to planowanie i realizowanie koncepcji, produktów, cen, promocji oraz dystrybucji pomysłów, produktów i usług w celu doprowadzenia do wymiany zapewniającej satysfakcję i osiąganie celów przedsiębiorstwa.

Marketing Mix jest zbiorem narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku działania. Można wyróżnić dziesiątki czynników marketingu mix. Skondensowany zbiór tych czynników zaproponował prof. McCarthy w formie „4 P”: Produkt; Cena; Dystrybucja; Promocja

Podstawowym narzędziem marketingu mix jest produkt, który stanowi faktyczną ofertę rynkową przedsiębiorstwa, obejmującą jakość, wzór, parametry techniczne, markę (nazwę handlową) i opakowanie. To także różnego rodzaju usługi takie jak: dostawa i naprawa sprzętu, gwarancja. W koncepcji marketingowej produktem na rynku mogą być zarówno dobra fizyczne (samochód, książka), usługi (fryzjer), osoby (Michael Jordan ), miejsca (Hawaje), organizacje jak również idee (bezpieczna jazda samochodem).

[1] 2

Tagi   cena   dystrybucja   marketing   marketing i przedsiębiorczość   marketing mix   personel   procedury   produkt   promocja   wykonywanie usług   środowisko