Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 14

Sposoby ustalania cen. Marketingowa strategia cen

Ustalanie cen jest problemem, gdy firma to musi zrobić po raz pierwszy. Ma to miejsce, gdy firma wyprodukuje lub nabędzie jakiś nowy produkt, kiedy dokonuje jego dystrybucji nowym kanałem lub na nowym obszarze i kiedy staje do przetargu na wykonanie jakiegoś zadania.

Przedsiębiorstwo, więc musi podjąć decyzję, co do pozycjonowania swojego produktu pod względem jakości i ceny.

Strategie jakościowo – cenowe

cena i jakość

Aby ustalić cenę produktu firma powinna przejść sześcioetapową procedurę:

Wybór celów strategii cenowej – firma musi zdecydować co chce osiągnąć, jeśli chodzi o konkretny produkt, jakie są priorytety marketingowe np.:

Przetrwanie – może być głównym celem, jeśli przedsiębiorstwo cierpi z nadmiaru mocy produkcyjnych, intensywnej konkurencji lun zmiany upodobań klientów. Aby utrzymać stabilna produkcję i szybkie tempo obrotu zapasów, obniża ceny. Zyski są mniej istotne niż przetrwanie. Jeśli tylko ceny pokrywają koszty zmienne i część kosztów stałych, firmy nie wypadają z rynku. Można to uznać za cel krótkookresowy, w dłuższym okresie firma musi znaleźć sposoby zaoferowania klientowi czegoś wartościowymi.

Maksymalny zysk bieżący – aby osiągnąć maksymalny zysk bieżący, przedsiębiorstwo szacuje popyt i koszty związane z innymi poziomami ceny i wybierają taki, który przynosi najwyższy zysk bieżący, strumień gotówki, czy stopę zwrotu od kapitału.

Maksymalny przychód bieżący – maksymalizacja obecnych przychodów wymaga jedynie oszacowania krzywej popytu. Wielu dyrektorów wierzy, że prowadzi to do maksymalizacji w długim okresie i wzrostu udziału w rynku.

Maksymalny wzrost sprzedaży – inne firmy starają się maksymalizować wielkość sprzedaży, wierzą iż wysokie obroty doprowadzą do obniżki kosztów i wzrostu zysków w dłuższym okresie czasu. W tym celu ustalają cenę na możliwie najniższym poziomie przyjmuje, że rynek jest czuły na cenę.

Zbieranie śmietanki – przedsiębiorstwa początkowo ustalają wysokie ceny, ograniczając się do najbardziej zasobnych klientów. Udaje się to, gdy spełnione są następujące warunki:

[1] 2

Tagi   cena   maksymalny przychód bieżący   maksymalny wzrost sprzedaży   maksymalny zysk bieżący   marketing i przedsiębiorczość   marketingowa strategia cen   przetrwanie   przychód   sposoby ustalania cen   strategia najwyższej jakości   ustalanie cen   zbieranie śmietanki   zysk