Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Cykl życia systemu informatycznego

Przez cykl życia systemu informatycznego należy rozumieć proces złożony z ciągu wzajemnie spójnych etapów, umożliwiających pełne i skuteczne stworzenie, a następnie użytkowanie systemu.

W cyklu życia systemu można wyróżnić cztery stadia:

Jednym z podejść metodycznych, stosowanych przy budowie systemu jest prototypowanie systemu, gdzie budowa systemu odbywa się w następujących etapach:

[1] 2 3 4 5 6 7

Tagi   deprecjacja funkcjonalna   efektywność   eksploatacja   informatyczne systemy zarządzania   proces   system informatyczny   systemy dedykowane   technologie   wdrożenie   wykład isz