Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 14

Społeczeństwo informacyjne

Pojęcie społeczeństwa informacyjnego (SI). Idea społeczeństwa informacyjnego w strategii rozwoju UE i Polski

Społeczeństwo informacyjne to określenie społeczeństwa, którego jednostki jako konsumenci wykorzystują informację, takie które nie tylko posiada środki przetwarzania informacji, ale są one podstawą dochodu narodowego i stanowią dochód większości społeczeństwa; to również nowy system kształtujący się w krajach rozwiniętych technologicznie, gdzie zarządzanie informacją jest czynnikiem konkurencyjności w przemyśle i usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik przetwarzania i wytwarzania.

W zasadzie chyba bardziej poprawne byłoby zastąpienie pojęcia społeczeństwo informacyjne pojęciem społeczeństwo wiedzy ponieważ w j.ang. mamy troszkę inny wydźwięk terminu (Information Society) i bezpośrednie tłumaczenie nie przystaje najlepiej do sensu idei (czego nie rozumieją np politycy błędnie posługując się tym sloganem). W rzeczywistości głównym celem jest poprawa wiedzy i warunków jej pozyskiwania – wszystko inne jest środkiem do tego celu.

Według Luca Soetea, jednego z ekspertów Unii Europejskiej, społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które właśnie się kształtuje, gdzie technologie gromadzenia i transmisji informacji oraz danych są powszechnie dostępne po niskich kosztach. Powszechnemu użyciu informacji i danych towarzyszą organizacyjne, komercyjne, społeczne i prawne zmiany, które głęboko zmieniają życie, pracę i społeczeństwo jako takie.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) uznała natomiast, iż gospodarka będzie, w dużym stopniu, gospodarką informacyjną, a społeczeństwo będzie w rosnącym stopniu społeczeństwem informacyjnym. Oznacza to, że informacja będzie stanowiła znaczną część wartości dodanej większości dóbr i usług, a działalności informacyjnie intensywne będą, w coraz większym stopniu, charakteryzować gospodarstwa domowe i obywateli.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tagi   informacja   polska   społeczeństwo   unia europejska