Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 3

Komputerowy system wspomagania rachunkowości

Określ wymagania jakie powinien spełniać komputerowy system wspomagania rachunkowości w firmie

Wymagania:

Ogólnie system informatyczny jako taki musi spełniać pewne kryteria oceny. Kryteria te można określić jako cele, które stoją przed projektantami systemu informatycznego. Lista kryteriów jest następująca:

 • aktualność
 • bezpieczeństwo
 • czas reakcji systemu
 • dostępność
 • ekonomiczność
 • elastyczność
 • kompletność
 • łatwość użytkowania
 • niezawodność
 • porównywalność
 • poufność
 • priorytetowość
 • przetwarzalność
 • rzetelność
 • stabilność systemu
 • szczegółowość
 • wydajność

Poprawny system finansowo-księgowy spełnia wszystkie wymagania formalne przepisów o rachunkowości, może być wykorzystywany przez wszystkie jednostki prowadzące działalność gospodarczą. Uniwersalność systemu pozwala na prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych w oparciu o indywidualne plany kont dla jednostek produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz prowadzących działalność wielobranżową.

Tagi   firma   rachunkowość   syste komputerowy