Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 15

Promocja. Narzędzia i instrumenty promocji. Badanie efektów promocji.

Promocja jest marketingowym oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców, polegającym na dostarczaniu informacji, argumentacji i zachęty, skłaniających do kupowania oferowanych produktów i usług, a także sprzyjających tworzeniu pozytywnej opinii o producencie lub sprzedawcy danego produktu lub usługi.

Do podstawowych instrumentów i narzędzi promocji należą:

[1] 2 3 4 5 6 7 8

Tagi   efekty promocji   instrumenty promocji   marketing bezpośredni   marketing i przedsiębiorczość   narzędzia promocji   promocja   promocja sprzedaży   public relations   reklama   sprzedaż osobista