Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 5

Etapy rozwiązywania problemu na drodze programowania

Formułowanie zadania, określenie danych wejściowych, określenie celu, czyli wyniku, budowa algorytmu.

 1. Formułowanie zadania
 2. Określenie danych wejściowych
 3. Określenie celu, czyli wyniku
 4. Poszukiwanie metody rozwiązania, czyli algorytmu Algorytm - dokładny przepis podający sposób rozwiązania określonego zadania w skończonej liczbie kroków.

  Cechy takiego Algorytmu:

  • posiada dane wejściowe z dobrze zdefiniowanego zbioru, musi działać dla nich poprawnie
  • podaje wynik
  • każdy krok algorytmu jest jednoznacznie określony
  • jest skończony tzn. wynik musi zostać dostarczony po wykonaniu skończonej liczby kroków
 5. Przedstawienie algorytmu w postaci (alternatywnie) Na przykład za pomocą: opisu obrazkowego, opisu słownego, listy kroków, schematu blokowego, wzoru matematycznego, jednego z języków programowania
 6. Analiza poprawności rozwiązania - Wyszukiwanie i korekcja popełnionych błędów: językowe, semantyczne, logiczne, algorytmiczne.
 7. Testowanie rozwiązania dla różnych danych z oceną efektywności przyjętej metody - Podstawowe kryteria optymalizacji: szybkość działania, ilość zajmowanej pamięci operacyjnej, ilość zajmowanej pamięci dyskowej, bezpieczeństwo danych, optymalizacja technologiczna obejmuje

[1] 2 3 4 5 6

Tagi   etapy programowania   optymalizacja   programowanie