Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 10

Weryfikacja modelu ekonometrycznego

Etapy weryfikacji

  1. Sformułowanie modelu (określenie zmiennych, i modelu - liniowy czy wykładniczy)
  2. Zebranie danych statystycznych
  3. Selekcja zmiennych objaśniających
  4. Estymacja parametrów modelu (strukturalnych i stochastycznych)
  5. Weryfikacja modelu (NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ)
  6. Interpolacja modelu

Tagi   ekonometria   model