Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 1

Systemy obliczeniowe sztucznej inteligencji

Podstawowe systemy obliczeniowe sztucznej inteligencji. Podstawowe obszary zainteresowań metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu

sztuczna inteligencja

Do systemów obliczeniowych sztucznej inteligencji zaliczamy

sztuczne sieci neuronowe

systemy wzajemnie połączonych prostych elementów przetwarzających informację - neuronów. Struktura SSN składa się z warstw. SSN należą do sieci uczących się. Różnią od klasycznych systemów informatycznych tym, że w ich działaniu można wyróżnić 2 fazy: treningową i reakcji.

systemy rozmyte

modelują ludzki sposób myślenia, tak by mógłby być interpretowany przez komputery jak i przez ekspertów. W logice rozmytej, zamiast dwóch wartości logicznych (0, 1), dopuszcza się istnienie nieskończenie wielu wartości, przyjmując, że może być to każda liczba rzeczywista z przedziału od 0 do 1. W SR definiuje się również odpowiedniki klasycznych operatorów logicznych.

[1] 2 3

Tagi   algorytmy ewolucyjne   algorytmy genetyczne   systemy ekspertowe   systemy rozmyte   sztuczna inteligencja   sztuczne sieci neuronowe