Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 2

System ekspertowy (system ekspercki)

Struktura systemu ekspertoweg i jego poszczególne moduły

System ekspertowy – (wiedza + wnioskowanie) – to pseudo inteligentny program komputerowy używający wiedzy (oczywiście wiedzy w formie programowalnej informacji) oraz procedur wnioskowania do rozwiązywania problemów o wysokim stopniu złożoności.

sztuczna inteligencja

Wskazuje na niezbędność eksperta danej dziedziny do jego rozwiązania.Struktura SE:

PGW – Podsystem Gromadzenia Wiedzy. To ekspert dziedzinowy i informatyk – inżynier wiedzy.

BW – Baza Wiedzy, (danych). Powinna być: przejrzysta, dokładna, skuteczna, adekwatna, modularna. Drugi pod względem ważności składnik systemu. W bazie wiedzy zawarta jest wyekstrahowana od ludzkich ekspertów wiedza dotycząca określonej dziedziny. Wiedza ta zwykle zapisana jest za pomocą wybranego sposobu reprezentacji wiedzy, na przykład za pomocą reguł lub ram. Powinien być dostępny edytor do modyfikacji wiedzy zawartej w systemie, pozwalający na rozbudowę systemu poprzez dodawanie/usuwanie/modyfikację istniejących wpisów w bazie wiedzy.

PW – Podsystem Wykonujący /mechanizm/. Ten program to najważniejszy składnik systemu ekspertowego, jego zadaniem jest wyciąganie wniosków z przesłanek i pytań wprowadzanych przez użytkownika i generowanie odpowiedzi.

PO – Podsystem Objaśniający. Mechanizm ten umożliwia wyjaśnienie na życzenie użytkownika dlaczego system udzielił takiej, a nie innej odpowiedzi, albo dlaczego system zadał użytkownikowi określone pytanie.

INTERFEJS – klawiatura, ekran – interakcje – zadawanie pytań, udzielania informacji systemowi, oraz odbieranie od systemu odpowiedzi i wyjaśnieńBaza danych zmiennych - Baza danych zmiennych. Jest to pomocnicza baza danych w której przechowywane są wnioski uzyskane przez system podczas jego działania. Baza ta umożliwia odtworzenie sposobu wnioskowania systemu i przedstawienie go użytkownikowi za pomocą mechanizmu wyjaśniającego.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tagi   informatyka gospodarcza   systemy ekspertowe   sztuczna inteligencja