Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 17

Pojęcie, formy i budowa ISZ

Omów pojęcie informatycznego systemu zarządzania (ISZ). Wymień podstawowe formy systemów informatycznych i ich budowę.

ISZ – taki system, w którym niektóre funkcje zarządu polegające na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji oraz wyznaczaniu decyzji realizowane są za pomocą komputerów. Zintegrowany oznacza że nie patrzymy na niego w kontekście małych jednostek tylko widzimy go jako całościowy system który jest gotowy do użytku.

Elementy składowe ISZ – informacja gromadzona, przygotowania i dostarczana z różnych źródeł jest potrzebna podejmowania decyzji.

Charakterystyka ISZ: integracja danych, zorientowanie na podejmowanie decyzji, prognozowanie i sterowanie, perspektywa średnio i długookresowa, cykliczność

Funkcje systemu informacyjnego: zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, przekazywanie.

Tagi   budowa isz   formy isz   informatyczny system zarządzania   pojęcie isz