Tylor

Taylor-owska szkoła zarządzania

Autor podstawowych idei naukowego zarządzania.

Mając na celu zwiększenie efektywności i wydajności siły roboczej, Taylor sformułował on podstawowe kroki w naukowym zarządzaniu:

  1. Naukowe opracowania każdego elementu pracy na danym stanowisku
  2. Naukowy dobór pracowników i przygotowanie ich do wykonywania pracy zgodnie z krokiem 1
  3. Nadzorowanie pracowników
  4. Dalsze planowanie pracy dla zapewnienia efektywnego wykonywania pracy

Taylor był twórcą koncepcji zarządzania noszącą miano systemu funkcjonalnego lub systemu Taylora. Podstawą tej koncepcji było dokonanie podziału pracy kierowniczej oraz bezpośredni kontakt ze szczeblem wykonawczym następujących stanowisk:

W rozwiniętym systemie funkcjonalnym występuje 8 stanowisk mistrzów: 4 w dziel organizacji i 4 w oddziale produkcyjnym.

Tagi   organizacja i zarządzanie   szkoły zarządzania   tylor