Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 31

Techniki negocjacji

Istnieje poważna liczba technik negocjacyjnych. Niektóre z nich negocjatorzy stosują świadomie inne z kolei intuicyjnie.

M. Stelmaszczyk definiuje techniki negocjacyjne jako sposoby werbalizowania żądań, czynienia ustępstw, kamuflowania nadmiernej chęci szybkiego osiągnięcia porozumienia, stosowania oporu przed zabiegami oponenta do przechylenia korzyści negocjacyjnej na swoją stronę, stosowania presji psychologicznej mającej osłabić sprawność negocjacyjną drugiej strony i inne temu podobne "zabiegi" i "chwyty".

Autor podaje jednocześnie, że istnieje ok. 600 technik i taktyk, jakimi operują wprawni negocjatorzy. Poniżej przedstawiono jedynie kilka technik spośród tych, które są w negocjacjach często stosowane i mają dla ich przebiegu i rezultatu końcowego bardzo istotne znaczenie.

[1] 2 3 4 5 6

Tagi   dobry zły facet   mierz wysoko   nauki humanistyczne   negocjacje   sztuka ustępowania   technika ograniczonych kompetencji   techniki negocjacji