Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 8

Logistyczne kanały dystrybucyjne

Kanały dystrybucji – systemy służące do zorganizowanego przepływu produktów od wytwórców do końcowych nabywców. Uczestnikami kanału dystrybucji są producenci, hurtownicy i detaliści dysponujący środkami materialnymi i finansowymi niezbędnymi do oferowania i sprzedaży produktów na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. Można je rozpatrywać z 2 stron:

1) aspekt podmiotów – struktura podmiotowa, jest to struktura elementów organizacyjnych firmy, firm zewnętrznych oraz pośredników, którzy dany produkt na rynku sprzedają. Zbiór zależnych organizacji uczestniczących w dostarczaniu produktów do konsumenta.

2) aspekt funkcjonalny – kanał to łańcuch kolejnych ogniw, za pomocą których następuje przepływ jednego lub wielu strumieni (strumieni: informacji, promocji, negocjacji, zamówień, produktów, płatności, prawa własności, strumieni ryzyka).

Klasyfikacja kanałów dystrybucji wg.

  1. Rodzaj uczestników – k. bezpośrednie (od producenta do klienta nie ma ogniw pośrednich), k. pośrednie
  2. Liczba pośrednich szczebli – k. krótkie niewiele szczebli; k. długie wiele szczebli pośrednich
  3. Liczba pośredników na tym samym szczeblu – k. wąskie; k. szerokie
  4. Rodzaj przepływających strumieni – k. transakcyjne; - k. rzeczowe
  5. Znaczenie dla producenta – k. podstawowe – najważniejsze; - k. pomocnicze

W LKD występuje szereg różnych kanałów przepływu towarów od producenta do konsumenta, w których uczestniczy wiele ogniw pośrednich w postaci magazynów wyrobów gotowych, hurtowni centralnych i regionalnych, sklepów i punktów detalicznych, a także ogromna sieć akwizytorów, różnorodne punkty dealerskie.

[1] 2 3 4 5 6 7 8

Tagi   dystrybucja   kanały dystrybucji   logistyka