Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 1

Istota zarządzania

Istota i funkcje zarządzania

Zarządzanie jest to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia jej celów (w sposób sprawny i skuteczny).

Zarządzanie - zespół działań skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych z zamiarem wykorzystania ich w sposób sprawny i skuteczny.

Zarządzanie - specyficzny rodzaj kierowania oparty na sformalizowanej strukturze organizacji.

Funkcje zarządzania

Kierowanie - zespół procesów wykorzystywanych w celu sprawienia by członkowie organizacji współpracowali ze sobą w interesie organizacji.

Inaczej mówiąc kierowanie to działanie przełożonego na podwładnych, aby zachowali się oni zgodnie z jego wolą. Wyróżnia się 3 formy kierowania: administrowanie, zarządzanie, przywództwo.

Tagi   istota zarządzania   organizacja i zarządzanie   zarządzanie