Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 30

Konflikt działu logistyki i księgowości

Co jest podstawowym źródłem konfliktu działu logistyki i finansowo-księgowego? W jaki sposób zapobiec konfliktom

bójka

Każda decyzja oraz działanie logistyczne powoduje przepływ informacji, dokumentów finansowych (faktury, zamówienia), a także przepływ fizyczny materiałów. Powiązanie działu logistyki z komórkami finansowo-księgowymi powoduje, że proces ten powinien być zsynchronizowany z przepływami finansowymi w firmie.

Ograniczoność środków finansowych w firmie powoduje, że poszczególne działy muszą konkurować ze sobą o te środki. Z tego też powodu, proces podejmowania decyzji o alokacji kapitału jest skomplikowany i musi rozwiązywać konflikty na temat priorytetów poszczególnych wydatków.

rozdanie dyplomów dowcip

Organizacja działu logistyki przeważnie pociąga za sobą znaczne wydatki na zakup urządzeń i wyposażenia. Powoduje to unieruchomienia zasobów kapitału, który nie może zostać wykorzystany przez inne działy przedsiębiorstwa. Dlatego też potrzebna jest pełna współpraca pomiędzy działem logistyki a komórką finansowo-księgową w celu utrzymania właściwego poziomu płynności finansowej.

Kolejny konflikt może mieć miejsce na gruncie przygotowywania danych do analiz i prognoz. Dział finansowy ukierunkowuje ten proces na analizę kosztów, podatków i innych działań finansowych. Dział logistyki zgłasza przede wszystkim zapotrzebowanie na dane dotyczące fizycznego przepływu towarów. Otrzymane dane często utrudniają lub nawet uniemożliwiają podjęcie właściwej decyzji. W związku z tym można stwierdzić, iż podstawą sukcesu firmy jest dopasowanie działu finansowo-księgowego do informacyjnych potrzeb działu logistyki. Powinien także wspierać jego walkę z konkurencją poprze lepszą komunikację, umożliwiającą uzyskanie przewagi na rynku.

Tagi   finanse   konflikt   księgowość   logistyka