Trójkąt projektu

Trójkąt projektu - to model przedstawiający zależność miedzy czasem, kosztem i zakresem. Zmiana jednego elementu wpływa przynajmniej na jeden z pozostałych. Jeżeli np. czas przeznaczony na wykonanie proj. ulegnie skróceniu, może to spowodować konieczność posiadania większego budżetu (koszt) w celu zatrudnienia większej liczby pracowników, którzy wykonają tę samą pracę w krótszym czasie.

trójkąt projektu

cytat ze strony www.microsoft.com:

Gdyby czas, środki finansowe lub zadania realizowane w projekcie były nieograniczone, nie byłoby potrzebne zarządzanie projektem. Niestety w większości projektów obowiązuje określony limit czasu, budżet i zakres.

Właśnie ta kombinacja elementów (harmonogramu (harmonogram: Czas i sekwencja zadań w projekcie. Harmonogram składa się głównie z zadań, zależności między zadaniami, czasów trwania, ograniczeń i informacji o projekcie według czasu.), środków finansowych i zakresu) nosi nazwę trójkąta projektu. Zrozumienie koncepcji trójkąta projektu umożliwia podejmowanie lepszych decyzji w sytuacjach, gdy konieczne są kompromisy.

Dopasowując jeden z boków trójkąta, wprowadza się zmiany w pozostałych dwóch bokach.

[1] 2 3

Tagi   trójkąt projektu   zarządzanie projektami