Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 20

Formaty plików graficznych

Omów podstawowe formaty plików graficznych, ich zakres i cel stosowania

Pliki graficzne to podstawowa baza działania dla grafiki komputerowej. Dzieli się je przede wszystkim według wewnętrznej struktury.

Wyróżnia się grafikę wektorową oraz grafikę rastrową popularnie znaną jako bitmapy czy pixmapy.

Grafika wektorowa

Grafika wektorowa – w tym przypadku nazwa może być nieco myląca, ponieważ obrazy mogą składać się nie tylko z wektorów (odcinków), ale również z innych figur geometrycznych. Cechą grafiki wektorowej jest to, że zapamiętywane są charakterystyczne dla danych figur dane (parametry), np. dla okręgu będzie to środek i promień, a dla krzywych parametrycznych współrzędne punktów kontrolnych.

Jeśli program musi narysować obraz na urządzeniu na podstawie posiadanych danych wygeneruje obraz tych figur – bardzo ważna zaleta i rozróżnienie w stosunku do grafiki rastrowej to to że w tej reprezentacji to możliwość dowolnego powiększania obrazów, bez straty jakości.

[1] 2 3 4 5

Tagi   grafika rastrowa   grafika wektorowa   pliki graficzne