Outsourcing

Istota, rodzaje i cele outsourcingu

To przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa realizowanych przez nie funkcji i przekazywanie ich do realizacji innym podmiotom gosp. Przedsięwzięcia te mają charakter działań restrukturyzacyjnych. Rodzaje outsourcingu ze względu na:

outsourcing

Celu wydzieleń

- o. naprawczy - o. dostosowawczy - o. rozwojowy

Rodzaju wydzielonych funkcji:

- o. funkcji pomocniczych - o. funkcji kierowniczych - o. funkcji podstawowych

Zależności wydzielanych funkcji

- pojedyncze funkcje - procesy - obszary funkcjonalne

Zakresu wydzielenia:

- o. całkowity - o. częściowy - wydzielenie wewn.

Trwałości wydzielania:

- o. strategiczny - o. taktyczny

Formy porządkowania w wydzieleniu:

- kapitałowy - kontaktowy

[1] 2

Tagi   organizacja i zarządzanie   outsourcing