Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 13

Gospodarka elektroniczna - uwarunkowania techniczne i prawne gospodarki elektronicznej

Gospodarka elektroniczna rozumiana jest jako realizacja procesów gospodarczych z wykorzystaniem środków elektronicznej wymiany danych.

Rozwijające się technologie teleinformatyczne sprawiły, że zmienia się forma procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstw, pomiędzy nimi – B2B, w kontaktach z klientami indywidualnymi B2C, a nawet między samymi klientami C2C. Podstawowe procesy, jak obsługa zamówień, płatność, promocja oraz dostawa mogą być realizowane na drodze elektronicznej. Przedmiotem transakcji handlowych stają się produkty i usługi cyfrowe nie mające postaci materialnej. Kluczowym elementem takich nowych form działalności gospodarczej są technologie informatyczne oraz przepisy prawa się do nich odnoszące.

Rozwój handlu elektronicznego stanowił i będzie stanowić nowe wyzwania dla krajowych jak i unijnych organów regulacyjnych. Na podstawie obserwacji i oceny zaawansowania technologii informatycznych organy prawodawcze zajmują się formułowaniem programów, strategii związanych z regulacją sfery handlu elektronicznego. Utworzone przepisy powinny w jak najmniejszym stopniu ograniczać rozwój działalności, której podstawą jest Internet, a przede wszystkim powinny chronić prawa konsumenta oraz określać zagadnienia techniczne i technologiczne z zakresu wymogów bezpieczeństwa. Wszystkie te kwestie na dzień dzisiejszy zostały uregulowane w prawodawstwie gremiów ogólnoświatowych, poprzez dyrektywy Parlamentu Europejskiego, kończąc na ich implementacji w ustawodawstwie polskim.

Rozporządzenia prawne w stosunku do gospodarki elektronicznej skupiają się na takich sprawach jak: ochrona konsumentów, prawa telekomunikacyjne, kwestie zawierania umów, oświadczenia woli sygnowane podpisem elektronicznym a więc i sam podpis elektroniczny, czynności bankowe, przestępstwa komputerowe, ochrona informacji niejawnych w tym ochrona danych osobowych, obowiązku usługodawcy, usługi pieniądza – karty elektroniczne, zapewnienie uczciwej konkurencji pomiędzy instytucjami pieniądza elektronicznego, zapewnienie transgranicznych przelewów bankowych oraz wszelkie sprawy dotyczące ceł czy opodatkowania a także wysyłki i jej ograniczeń produktów niebezpiecznych.

[1] 2 3 4 5

Tagi   gospodarka   unia europejska