Reengineering

Scharakteryzuj podstawowe zmiany w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem pod wpływem reengineeringu

Udane zastosowanie reengineeringu może pozwolić na:

szafa

Typowe zmiany w organizacji pod wpływem reengineeringu

  1. Tradycyjne komórki funkcjonalne są zastępowane przez zespoły odpowiedzialne za dany proces
  2. Proste zadania są zastępowane złożoną pracą wielowymiarową
  3. Następuje zwiększenie autonomii stanowisk przy jednoczesnym zmniejszeniu kontroli
  4. Wynagradzanie opiera się na efektywności a nie na aktywności
  5. Tradycyjne szkolenia zastępowane są przez ciągłe uczenie i doskonalenie pracowników
  6. Podstawą awansowania jest przydatność (zdolności), a nie osiągane wyniki
  7. Zmiana myślenia: otwarcie na klienta zamiast protekcjonizmu
  8. Przekształcenie kierowników nadzorców na animatorów liderów
  9. Spłaszczenie struktur hierarchicznych

[1] 2 3 4

Tagi   reengineering   techniki zarządzania   zarządzanie