Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 6

Omów pojęcie klasa. Wskaż różnice pomiędzy klasą a obiektem

Aby odpowiedzieć na zadane pytanie, zadajmy inne: "Co nazywamy obiektem w świecie rzeczywistym?" Otóż okazuje się wszystko może być i jest obiektem! Drzewa, zwierzęta, miasta, auta, ludzie...

Nawet czynności można sprowadzić do postaci obiektów!

W programowaniu obiektem może być dowolny twór, o jakim pomyślimy. Tworząc "świat programu" można stworzyć obiekt, którego użycie będzie bardziej "namacalne" od szeregu parametrów, porozrzucanych w różnych zmiennych. To różni programowanie strukturalne od programowania obiektowego. Zanim stworzymy jakiś obiekt, trzeba ustalić czym ten obiekt będzie? Co reprezentuje? Czego modelem jest? W zależności od tego, czy chcemy stworzyć wirtualny samochód, czy samolot, należy określić dwie rzeczy:

W związku z tym, przed stworzeniem jakiegokolwiek obiektu należy przedstawić kompilatorowi jego projekt (wzorzec), czyli określić jego klasę. Klasa jest więc obiektem programistycznym określającym jakie właściwości i metody będą miały obiekty, które zostaną utworzone na jej podstawie.

Jednak sam projekt nie sprawi jeszcze, że dostaniemy obiekty. Trzeba jeszcze obiekt utworzyć, co oznacza po prostu deklarację obiektu na podstawie pewnej klasy.

[1] 2

Tagi   informatyka gospodarcza   klasa   obiekt