Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 16

Podatki bezpośrednie

Podatek bezpośredni - podatek obciążający bezpośrednio podatnika (podmiot podatku), stanowiący jego koszt. Podatnik ma obowiązek odprowadzenia podatku do organu podatkowego.

Podatki dochodowe

Podatek - świadczenie pieniężne na rzecz państwa o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobieranym na podstawie przepisów prawnych, określających warunki, wysokość i terminy płatności tych świadczeń.

Podatki bezpośrednie - podatki nakładane na dochód lub majątek podatnika (np. podatek dochodowy, gruntowy, od wynagrodzeń).

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek ten obowiązuje wszystkich Polaków (bez względu na wiek) oraz cudzoziemców, którzy przebywają na terenie Polski dłużej niż 182 dni w roku podatkowym i uzyskują dochody na terenie Polski. Osoby niepełnoletnie są rozliczne w ramach rozliczenia jednego z rodziców lub rozliczenia wspólnego.

[1] 2 3 4

Tagi   podatek dochodowy   podatek fizyczny od osób fizycznych   podatek fizyczny od osób prawnych   podatki   podatki bezpośrednie   prawo   ulgi podatkowe   zryczałtowany podatek dochodowy