Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 3

Szkoły zarządzania

Teoria zarządzania jako samodzielna dyscyplina powstała na początku XX wieku.

Główni przedstawiciele nauki zarządzania i organizacji ich dorobek

Do najbardziej znanych polskich autorów zajmujących się systematyzacją dorobku nauki zarządzania należą: Zieleniewski, Żurnala, Kieżuna; Martyniak, Koźmiński, Krzyżanowski, Gabry, Giliński.

Podstawowe szkoły (kierunki) zarządzania

Klasyczna

W ramach szkoły klasycznej można wyróżnić dwa nurty - naukowy i administracyjny. Nurt naukowy skupiał uwagę przede wszystkim na pojedynczym pracowniku i wydajności jednostki - chodziło o naukową organizację pracy. Nurt administracyjny zwracał uwagę na proces jako taki (proces wykonawczy) i patrzył na problem jako problem całej organizacji - całościowo. Przedstawiciele nurtu administracyjnego: Fayol, Webber Przedstawiciele nurtu naukowego: Adamiecki, Taylor Twórcy kierunku klasycznego byli przede wszystkim praktykami z przemysłu metalowego i metalurgicznego (poza Webberem).

Behawioralna

nazywana także szkołą stosunków międzyludzkich (McGregor, Mayo) Uwagę poświęcano zachowaniom ludzkim - drogą prowadzącą do osiągania lepszych wyników była odpowiedź na pytanie czemu ludzie pracują w konkretny sposób i co na nich wpływa w odniesieniu do wykonywanej pracy. W odróżnieniu od szkoły klasycznej człowiek był traktowany jako cenny zasób. koncepcja człowieka społecznego. Stosunki interpersonalne są tutaj silnym źródłem motywacji zachowań ludzkich. Zajmowanie się naukami zarządzania z punktu widzenia psychologii bądź socjologii.

[1] 2

Tagi   adamiecki   fayol   organizacja i zarządzanie   szkoły zarządzania   taylor   techniki zarządzania   webber