Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 35

Etyka chrześcijańska a biznes

Mówiąc o etyce chrześcijańskiej, należy pamiętać, że jej normy oparte są na Dekalogu.

W tak wielu przypadkach nie potrafimy tego manifestować w naszym codziennym postępowaniu z bliźnimi. Kwestia etycznego postępowania, którego elementami jest m.in. uczciwość, prostolinijność, poszanowanie człowieka, a także własności innych osób, to coraz popularniejszy problem członków naszego społeczeństwa.

Żyjemy w kraju, w którym zawsze wiara i uczciwość były bardzo cenione. Wszystko jednak ulega zmianom, również ludzkie postępowanie, wyznaczanie wartości. Mówi się dziś, że dawniej społeczeństwa były bardziej etyczne, wierzące, moralne, natomiast obecnie coraz więcej w naszym życiu kłamstwa, przestępstw. Często się zdarza, że to właśnie pieniądz jest kryterium, wyznacznikiem i miernikiem ludzkiego postępowania, zajmowanych pozycji.

Każdy człowiek jest inny zarówno pod względem wyglądu jak i przekonań, postępowania i wykształcenia. Każdy więc inaczej rozumuje, przyjmuje wartości określane jako etyczne. Są jednak standardy ogólnie obowiązujące, wyznaczające granice, których człowiek postępujący etycznie przekraczać nie powinien. Ponadto można wyróżnić dwie płaszczyzny, a mianowicie życie prywatne i zawodowe, w obrębie których można rozpatrywać etyczność ludzkiego postępowania. W życiu prywatnym główną rolę odgrywa moralność i uczciwość wobec najbliższych, zaś w życiu zawodowym największą rolę odgrywa uczciwość wobec partnerów, współpracowników. W życiu prywatnym w większym stopniu staramy się być etyczni, gdyż zależy nam na ludziach, z którymi obcujemy – są to nasi najbliżsi, znajomi. W życiu zawodowym ludzie są mniej etyczni, ponieważ podstawowym zagadnieniem biznesu jest obrót pieniądzem. Cały problem polega na stosunku człowieka do pieniądza. Trudno bez niego żyć, jednakże chęć posiadania nie powinna stać się wartością życia biznesmena – człowieka. Pieniądz powinien do końca być jedynie przedmiotem potrzebnym do życia, a nie podmiotem wokół którego toczy się życie.

[1] 2

Tagi   etyka   nauki humanistyczne