Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Omów topologie sieci

Topologia sieci oznacza sposób, w jaki stacje robocze i serwery są ze sobą połączone, a także jakie konfiguracje przestrzenne tworzy okablowanie sieci. Ze względu na to kryterium rozróżnia się sieci o topologii:

omów rodzaje przepływów w obiekcie gospodarczym

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin