Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Zamien liczbę 16-ową na liczbę w kodzie dwójkowym.
FF=1111 111
Na czym polega proces generowania informacji?
polega na konstruowaniu lub aktualizacji modelu sys zdefiniowanego pewnym języku przez obserwatora na postrzeganym przez niego obiekcie. Zatem taki model jest zbiorem wiadomości. Zbiór wiadomości to forma zorganizowana informacji
Wymień podstawowe rodzaje informacji gospodarczej:
faktograficzna, ekonomiczna, ekonomiczno-techniczna, techniczna
Co to jest istota analizy morfologicznej jako metody ASI?
koncentruje się na sprawdzeniu jego zachowania, opisie pozostałych cech sys, własności i elementów składowych. Głównie polega na uogólnianiu
Co jest istotą technik symulacyjnych jako technik ASI?
pozwalają badać i modelować interesujące nas w sys elementy ich własności oraz procesy wywołujące zmiany
Dlaczego informacja może być traktowana jako czynnik produkcji?
informacja, która ma wpływ na produkcję można nazwać czynnikiem produkcji. Czynnik produkcji możemy rozumieć jako cząstkę produkcji. W drugim ujęciu można powiedzieć, że przez konkretną info została wprowadzona życie produkcja lub kontynuowana ze zmianą, czyli info miała bezpośredni wpływ na produkcję

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin