Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

obiekt gospodarczy

Ogólnie przez obiekt gospodarczy rozumieć będziemy otwarty, dynamiczny układ społeczno-techniczny realizujący określone cele gospodarcze. W tej definicji mieszczą się różnorodnej klasy obiekty gospodarcze: od gospodarki światowej, międzynarodowej, krajowej, regionalnej, koncernów międzynarodowych, zrzeszeń przedsiębiorstw, przedsiębiorstw wielozakładowych do spółek jednoosobowych i poszczególnych klientów - konsumentów

Systemowe ujęcie obiektu gospodarczego

W ujęciu systemowym obiekt gospodarczy traktowany jest jako zbiór części wzajemnie oddziałujących na siebie, a własności obiektu są definiowane przez zawartość zbioru części (zestawu elementów), własności poszczególnych elementów składowych oraz charakter i kierunki ich wzajemnych oddziaływań. Tak rozpatrywany obiekt traktuje się w tej metodzie badawczej jako swego rodzaju system

Typy baz danych

deprecjacja / i jej rodzaje

przelewy pomiędzy bankowe - eliksir

dziedziny wiedzy-nauki składające się na podstawy informatycznych systemów zarządzania

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin