Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Co rozumiemy pod pojęciem zintegrowany system informatyczny?
Informatyczny System Zarządzania - sys, w którym niektóre funkcje zarządu polegające na gromadzeniu i przetwarzaniu info oraz wyznaczaniu decyzji realizowane są za pomocą komputerów. Zintegrowany polega na tym, że nie patrzymy na niego w kontekście małych jednostek tylko widzimy go jako sys który jest gotowy do użytku
Na czym polega proces interpretacji informacji?
polega na intelektualnym przypisaniu pewnego obiektu, procesu lub zdarzenia posiadanej wiadomości wyrażonej w pewnym języku. Polega na odtworzeniu pola znaczeniowego znaków i wiadomości. jest również procesem językowym, jest przypisywaniem znaczenia, treści pewnym obiektom materialnym, nośnikami informacji zgodnie z regułami danego języka
Co jest istotą analizy operacyjnej jako metody ASI?
jej przebieg: analiza problemu, a. f., alternatywne rozwiązanie sys, identyfikacja konkurencyjnych sys, opracowanie modelu sys, określenie wielkości nakładów na opracowanie sys, uwzględnienie ryzyka i niepewności, opracowanie sys alternatywnych, wybór sys najkorzystniejszego. Kluczowym momentem jest tworzenie logicznych modeli danych do oceny i wyboru alternatywnych rozwiązań sys info. Znajduje zastosowanie do obu klas sys abstrakcyjnych i realnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin