Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Baza danych systemu (nosząca także w niektórych systemach nazwę księga główna) to element najważniejszy, w którym przechowywane są wszystkie informacje o zrealizowanych operacjach.

Informacje te gromadzi się chronologicznie z zapisaniem daty (często także czasu), miejsca i osoby, która wykonywała operację (dysponowała, akceptowała, a także wypłacała lub przyjmowała). Całą historię każdego rachunku przechowuje się nie tylko przez czas trwania rachunku, ale także wiele lat później.

Moduł Sprawozdawczość i analizy (może istnieć odrębnie lub jako komponent modułu księgowości) umożliwia uzyskiwanie wydruków obrotów dziennych i okresowych (narastająco) oraz tworzenie zestawień przekrojowych (syntetycznych) przewidzianych w danym banku (według typów produktów).

Moduł Rozliczenia miedzybankowe (czasem jest to jedynie operacja w ramach modułu księgowości) pozwala zebrać i przygotować dokumenty związane z operacjami zrealizowanymi na rzecz innych oddziałów lub banków (krajowych lub zagranicznych). Dokumenty te są następnie przekazywane do centrali lub BRIR-ów (Bankowych Regionalnych Izb Rozliczeniowych).

Na sprawność obsługi klientów banku może mieć wpływ nie tylko kategoria systemu użytkowanego w danej placówce, ale także inne aspekty organizacyjno-technologiczne, wśród których najistotniejsze są:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin