Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Wymień zasadnicze aspekty, w których przejawia się wartość informacji.
dokładność, jakość, używalność, elastyczność, satysfakcja użytkownika, funkcjonalność, niezawodność, użyteczność, odpowiedzialność, produktywność, bezpieczeństwo, zyskowność, szybkość, objętość
Wymień podstawowe cechy zintegrowanego systemu zarządzania.
informatyczny system zarządzania - sys, w którym niektóre funkcje zarządu polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu info oraz wyznaczaniu decyzji realizowane są za pomocą komputerów. elementy składowe informatycznych sys zarz - generalne info z różnych źródeł w celu przygotowania i dostarczenia info potrzebnych do podejmowania decyzji. Charakterystyka: integracja danych, zorientowanie na podejmowanie decyzji, prognozowanie i sterowanie, perspektywa średnio i długookresowa, cykliczność

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin