Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Informacja techniczna

jest to taka i tylko taka informacja faktograficzna, która odnosi się do obiektów technicznych, wyrobów, surowców, maszyn, budowli, procesów technologicznych. W obiekcie wyróżnia się cechy o charakterze parametrów technicznych np: skład chemiczny, cechy konstrukcyjne, wytrzymałościowe,m funkcje techniczne; zużycie energii, materiałów; gabaryty to jest dopiero zakręcone

sieć telekomunikacyjna

Składniki sieci:

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin