Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Omówić integrację danych

Integracja danych - dane nie powinny być dwukrotnie wpisywane i redundancja danych = nadmiar danych. Dane powinny być przechowywane tylko w jednym miejscu

Struktura informacyjna ISZ

Struktura Informacyjna składa się z dwóch podstawowych elementów:

Określić systemy klasy ERP

ERP - Enterprise Resorce Planning - Planowanie Zasobów na Potrzeby przedsięwzięć - głównym celem ERP jest możliwie najpełniejsza wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwa, włącznie z najwyższymi. Ponadto, w ERP/MRP III powszechnie stosowane SA mechanizmy umożliwiające symulowanie różnych posunięć i analizę ich skutków, także finansowych. Pozwala to m.in. na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i porównywanie działań podejmowanych w ramach Business Process Re-Enginering(BPR) - sprawdzenie ich całkowitego efektu finansowego.

Obejmuje on następujące obszary:

obsługa klientów
baza danych o klientach, przetwarzanie zamówień, obsługa specyficznych zamówie
produkcja
obsługa magazynu, wyznaczanie kosztów produkcji, zakupy surowców i materiałów, ustalanie terminarza produkcji, zarządzanie zmianami produktów, prognozowanie zdolności produkcyjnych, wyznaczanie krytycznego poziomu zasobów, kontrola procesu produkcj
finanse
prowadzenie księgowości, kontrola przepływu dokumentów księgowych, pozwala przygotować raporty finansowe zgodne z oczekiwaniami poszczególnych grup odbiorcó
integracje w ramach łańcucha logistycznego
cecha która prawdopodobnie wyznacza przyszłe kierunki systemów ERP, powodując ich wyjście poza przedsiębiorstw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin