Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

opisać proces eksploatacji systemu informatycznego

jest to najdłuższy okres cyklu życia systemu, którego głównym celem jest realizacja zadańużytkownika. Składa się z:

prezentowanie infrmacji

polega na dostarczeniu odbiorcom niezbędnych informacji wynikowych w wymaganych przez nich terminach, miejscu, zakresie, postaci czy stopniu szczegółowości, dlatego też bywa nazywane wyjściem systemu informatycznego

wyjaśnić pojęcia: komputer, algorytm, program

Komputery są urządzeniami elektronicznymi (cyfrowymi), które służą do automatycznego przetwarzania danych według zadanych algorytmów zapisanych w postaci programu umieszczonego w pamięci algorytmy nie muszą być realizowane w postaci programu - coraz częściej organizuje się to na poziomie sprzetowym - przkład: GPU oraz procki Pentium z wspomaganiem oparacji CAD !!)

Algorytm jest to zbiór reguł rozwiązania określonego zadania, tj. przetworzenia informacji wejściowych (danych) na informacje wyjściowe (wyniki), w skończonej liczbie kroków. Algorytm zapisany w języku programowania komputera nazywa się programem, a zbiór programów tworzy oprogramowanie komputera algorytmy nie są koniecznie związane z programami - algorytm jest to mechaniczny sposób rozwiązania problemu w skończonej liczbie kroków

Przez system komputerowy należy rozumieć zorganizowany układ dwóch wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, którymi są:

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin