Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Czym spowodowany jest rozwój sektora informatycznego - podstawy

Po stronie podaży wymienić można rozwój szybszych, tańszych i bardziej elastycznych technologii przetwarzania (komputery) i przesyłania (telekomunikacja) informacji. Więcej informacji może być obecnie dostarczonych szybciej i taniej niż poprzednio. Po stronie popytu złożoność i zmienność sił rynkowych powoduje, że biznes wymaga bardziej ukierunkowanych i aktualnych informacji, aby móc zyskać przewagę nad konkurencją, czy nawet przetrwać.

Zewnętrznie, potrzebuje on bieżących danych o preferencjach rynku, cenach konkurencyjnych, kosztach zasilania finansowego.

Wewnętrznie presja uzyskiwania zysku i efektywności wymaga natychmiastowej informacji w celu monitorowania i sterowania ciągłym funkcjonowaniem organizacji.

przykład - zadanie - należało policzyć wartość informacji

omów metodę diagnostyczną projektowania systemów informatycznych

fakt opisują trzy słowa - (O.C.W.) - co to znaczy

dawno nie widziałem tak pamięciowego i podłego pydania...

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin