Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

informacja formalna i nie formalna - różnice itp

formalna: tworzona wg. znanych procedur, zwykle ilościowa, danę będące podstawą informacji formalnej, są zawarte w formalnych dokumentach organizaji; obiektywana, dogodna do przetwarzania w ISZ

nieformalna - zużycie jakościowe - subiektywane - zawiera opinie, domysły, oceny; nie jest tworzona wg. znanych procedur, często przekazywana w formie ustnej, trudna do wykorzystania w ISZ

co to jest ISDN

Metryczny podział informatycznych systemów zarządzania

Pamięć operacyjna

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin