Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Wymień podstawowe cechy zintegrowanego systemu zarządzania.
informatyczny system zarządzania - sys, w którym niektóre funkcje zarządu polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu info oraz wyznaczaniu decyzji realizowane są za pomocą komputerów. elementy składowe informatycznych sys zarz - generalne info z różnych źródeł w celu przygotowania i dostarczenia info potrzebnych do podejmowania decyzji. Charakterystyka: integracja danych, zorientowanie na podejmowanie decyzji, prognozowanie i sterowanie, perspektywa średnio i długookresowa, cykliczność
Wymień podstawowe funkcje spełniane przez system informacyjny.
zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, przekazywanie
Wymień kryteria podziału SIZ wg II stopnia układu typologicznego.
wielkość przedsiębiorstwa, rozproszenie przestrzenne przedsiębiorstwa, model sys zarządzania, klasa sprzętu informatycznego
Zmień liczbę dójkową 10101010 na liczbę w kodzie 16-owym.
101010102, 1010 -> 1*2^3+1*2^1=10, 1010 -> 1*2^3+1*2^1=10, 10 i 10 = A
Informacja jako zasób.
zasób - znaczenie nagromadzenie czegoś, przygotowanie pewnej ilości na przyszłość w celu późniejszego wykorzystania. Podobnie jest z informacją jest gromadzona i później wykorzystywana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin